Обработка на снимки

Ако имате снимки, които трябва да се обработят - може да ги изпратите за обработка с фоторедактиращ софтуер.

Цената на обработката зависи от вида на предоставените файлове и от изискванията на клиента.

Обработката може да включва: 

  • Премахване на фона на изображението - обикновено за интерент магазини.
  • Редактиране на цветовия баланс на снимката.
  • Засилване или подтискане на кантраста.
  • Насищане на цветовете на изображението.
  • Изостряне на изображението.
  • Премахване на ненужни обекти от снимката.
  • Ретуш на портретни снимки.
  • Възстановяване на стари снимки и обработка на същите - обикновено след сканиране на старите снимки.
  • Добавяне на ефекти към снимката.
  • Изработване на колажи от ваши снимки.редактиране на снимки