Скорост на затвора

Скоростта на затвора на фотоапарата е една от 3-те основни функции.  Блендата (апертурата), ISO-то и скоростта на затвора работят заедно, за да настроите колко светлина да достигне до филма или сензора и как тази светлина ще се съхрани. 

Един от най-често задаваните въпроси и търсените съвети от начинаещите фотографи е относно скоростта на затвора. Скоростта на затвора е един от основните и важни контроли на фотоапарата. Тя се контролира от количеството време, за което филмът илскорост на затвораи цифровият сензор е изложена на светлина. В резултат на това, затвора определя какво е изображението, заснето на вашия филм. Затворът е малък пластмасов лист (завеса), който се отваря и затваря за да позволи или да забрани на светлината да попадне върху филма или сензора. Затворът се отваря, когато натиснете спусъка на фотоапарата си, за да направите снимка. Скоростта на затвора определя колко дълго затвора остава отворен. Когато скоростта на затвора е „100“, той е отворен за една стотна от секундата. При скорост „50“, затворът е отворен за една петдесета от секундата. Колкото по-ниска е скоростта, толкова по-дълго е отворен затворът. Когато скоростта е по-ниска, т.е. когато затворът е отворен за по-дълго време, до сензора достига повече светлина.

При много висока скорост на затвора сензорът улавя много кратък момент. Така всеки движещ се предмет би изглеждал като неподвижен. При по-високи скорости на затвора винаги снимките са по-резки. За съжаление затворът на вашия фотоапарат не може да бъде настроен на много висока скорост, защото върху сензора няма да попадне достатъчно светлина, за да се получи хубава снимка и вие ще получите недоекспонирано изображение.

Най-често затворите са съставени от две завеси: предна и задна завеса. Предната завеса отваря затвора за да започне експозицията, а задната завеса затваря затвора, за да се сложи край на експозицията. Можем да си представим затвора на фотоапарата като сцена с две завеси, едната от които е изцяло разпъната, а другата напълно свита. Щом започнеш да правиш снимката първата завеса се свива и открива сцената. Точно преди втората завеса да започне да се разгъва за да скрие сцената светва светкавицата - това е синхронизация по второ перде. Ето и един полезен видеоурок за скоростта на затвора!