ND филтри /neutral density filters/

ND филтри /neutral density filter/ - това са филтри, които намаляват и/или променят интензивността на всички дължини на вълните или цветове на светлината еднакво, като не предизвекват промени в оттенъка на предаване на цветовете.  Те могат да са безцветни или сиви. Целта на един стандартен фотографски неутрален филтър за плътност е да позволи на фотографа голяма гъвкавост, за да променя блендата, времето на експозиция и / или размазване на движение на обект в различни ситуации и атмосферни условия.
Използването на един ND филтър позволява на фотографа да използва по-голям отвор на диафрагмата за намаляване на дълбочината на полето на изображението (като позволява използването на по-голяма апертура) в случаите когато друго не е възможно благодарение на максималната граница на скоростта на затвора.

Вместо намаляване на блендата, за да се ограничи светлината, фотографът може да добави ND филтър, за да се ограничи светлината, и след това може да зададете скоростта на затвора, според специално желания резултат (размазване на движението на водата, например). С помощта на цифров фотоапарат, фотографът може да види изображението веднага и да избере най-добрия ND филтър, за да се използва за сцената максималната желана острота. Скоростта на затвора ще бъде избрана чрез намиране на желаното размазване от движението на обектите. Неутралните филтри за плътност са често се използва за постигане на ефект на размазване при движение с бавна скорост на затвора.

Примери за тази употреба включват:
•    Размиване движението на вода (например, водопади, реки, океани).
•    Намаляване на дълбочината на полето при много ярка светлина (напр. дневна светлина).
•  При използване на светкавица, времето на експозиция се ограничава до максимална скорост - често 1/250th от секундата,  при която целия филм или сензор е изложен на светлина в един миг. Без ND филтър това може да доведе до необходимостта от използване на f8 или по-висока.
•    Използването на по-широка апертура, за да остане под дифракционната граница.
•    Намаляване на видимостта на движещи се обекти
•    Добавяне на Motion Blur с индивиди
•    Увеличаване времето на експозиция

Типове ND филтри

Във фотографията, ND филтрите се квалифицират според тяхната оптична плътност или според тяхната f-stop редукция.

Плътност 0.1  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0
Редукция
в f-stops
1/3 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 6 2/3 10 13 1/3