Техниката на Dodging и Burning

Техниката Dodg и Burn, с която избирателно настройваме експонацията върху различни области на един филм или изображение е толкова стара, колкото самата фотография.

С традиционната филмова фотография затъмнена стая с приглушена червена светлина се използва за подпомагане на процеса, тъй като Cone-рецепторите в нашите очи, които са отговорни за цвета и детайлите могат да получат достатъчно информация, за да се различат фините детайли, докато Rod-рецепторите, с които може да видите само тоналността и структурата, а не цветовете поемат по-голямата част от визуалната обработка - всичко това става, докато филмът е защитен от излагане на светлина в стаята.

Сега с Photoshop, който се е превърнал в нашето работно място, за да се подпомогне процеса, вместо да използваме тъмна стая, ние прилагаме временни корекционни слоеве, за да десатурираме изображението, за да видим по-добре вариациите на ссветимостта в областта където сме се насочили.

Въпреки това, черно - белия метод на преобразуване се избира, за да ни помогне да се открие мястото на проблемните зони, които могат да повлияят на крайното изображение.

3-те най-често използваните методи за преобразуване в черно и бяло, по отношение на Dodge и Burn работния процес са:

  • Fully Desaturated Hue/Saturation Adjustment Layer,
  • Black and White Adjustment Layer,
  • 50% Grey (или който и да е плътен цвят с 0% насищане) настроен на Color Layer Mode.
Hue and Saturation Adjustment Layer

Когато изображението е desaturated чрез преместване на Saturation плъзгача наляво, всички чисти цветове (100% наситеност, 100% осветеността) се остойностяват еднакво към 50% сиво, тъй като това извежда само стойностите на основните цветове.
Ако се променя оттенъка (hue) на цветовете в оригиналното изображение, то няма да се отрази на преобразуваното. Това отново е така, защото всички цветове при 100% насищане се остойностяват еднакво към 50% сиво и това се дължи на това, че преобразуването обикновено е по-смекчено и с по-малък контраст от основното изображение.

Black and White Adjustment Layer

В този корекционен слой ви се предоставят плъзгачи за манипулиране на яркостта на 6 основни цвята поотделно: червено, жълто, зелено, циан, синьо и Magenta. С това, ви се предоставя значително по-голямо количество контрол с този метод на преобразуване.

Този начин на конверсия не е много полезен, защото понякога работи по драстично и изкривява доста основното изображение.

Например, ако се намали червения плъзгач в корекционния слой черно-бялият кадър може да стане проблематичен в някои области:

  • Районите до устата - устните изглеждат по-тъмни.
  • Възможно е да се появят проблеми и в други области - вените стават тъмни и проблемни и др.
  • Може дои да се промени промяна в цвета на кожата.
  • Една малка драскотина, която е едва забележима, може да стана фрапираща. 

Този метод често създава повече проблеми, отколкото действително помага.

50% Grey Layer Set to Color Blending Mode


Това преобразуване най-добре представя светимостта на всеки от цветовете, които човешкото око възприема.
Имайте предвид, че този метод работи с всеки цвят с 0% сатурация, настроен на "Color" слой режим, но за улеснение, се позовавам на 50% сиво, тъй като това е най-често цвета, използван за преобразуване.

Ретуширане с Academy-ColorMode

Това превръщане е подобно на Black and White Adjustment Layer, с изключение на стойността на светимост за всеки цвят, която не може да се регулира, но е фиксирана към това, което е най-близо до стойностите, които човешкото око придава на всеки цвят. Например, 100% наситено Blue е "по-тъмно" от 100% наситено Yellow.

Увеличаване на контраста

Понякога просто десатурирането на изображението не е достатъчно, за да може ясно да видите някои от леките вариации, въпреки че се опитвате да се насочите към тях не можете да избегнете процеса на изгаряне. Когато това се случи, добавяйки S-Curve Adjustment Layer, вие ще имате възможност за постоянно регулиране на кривата Black and White Conversion и това е най-доброто решение.
 
Примерите може да разгледата от линка - http://retouchingacademy.com