Качество на цифровите изображения - Острота и фокус

Остротата или (Sharpness) е нивото на яснотата на детайлите в снимката, като тя е ценно средство за подчертаване текстурите и детайлите в едно изображение. Отчетливостта или яснотата на изображението се описва от два основни фактора: резолюция и acutance. Резолюцията (Resolution) е способността на камерата да прави разлика между два много близки елементd в снимка, докато acutance е нивото на подробности по границите на елементите на изображението, с други думи,  acutance  контраста по ръбовете на изображението. 

Традиционната мярка за остротата на изображението се описва в линейни двойки на милиметър -  броят на високо контрастни двойки линии, които се появяват в пространството на площ от един милиметър (LP/mm).  Колкото по-висока е тази цифра, толкова е по-висока е рязкостта на изображението.

При някои B & W филми и топ про лещи резолюцията може да достигне до над 100 LP/mm, но за съжаление и най-добрите хартии за цветен печат могат да възпроизвеждат, не повече от 75 LP/mm, а човешкото око не е в състояние да различи повече, от между 5-10 LP/мм при най-оптималните условия. Така че, ако се окажете с 5-10 LP/mm за печат ще имате един много ясен образ, като се има предвид че източника на цифрово изображение е остър.

Има много фактори, които могат да повлияят на яснотата на изображенията на всички етапи от създаването им.

Резолюцията се влияе от:

Възможностите на обектива, резолюцията също така се ограничава от цифровия сензор на фотоапарата, от отвора на блендата (Aperture), която се използва и последвалата дълбочина на полето, подходяща скорост на затвора, от техниката на снимане с камерата (трептенето на фотоапарата драстично ще намали рязкостта), използване на статив и т. н.

Пост-продукция

Acutance е единственият аспект на остротата, която все още е под ваш контрол, след като са били направени изображенията, така че когато цифрово изостряте изображенията това ви повишава acutance, която е крайна цел на остротата на изображението.

Когато цифрово изостряте вашите снимки, трябва да имате предвид това, за какво ще бъдат използвани изображенията: за гледане на дисплей, или за печат.

Ако ще бъдат гледани само на екран - това, което е крайния размер, за уебсайт, на който се стремите да ги качите на дисплеи за изображенията, то тогава е силно препоръчително да се ре-оразмерите и изострите изображенията със софтуера си, като не позволявате на сайта да ги компресира, за да се поберат до окончателния размер за гледане.

За печат: трябва да знаете на какъв тип хартия изображенията ще се печатат (снимките трябва да са по-изострени за гланцирана хартия, отколкото за мат), в какъв размер ще се печатат и от какво разстояние ще се глудат? В повечето случаи, се изисква по-големия размер за печат, по-голям от разстоянието за гледане (билбордове и плакати, например). Висока резолюция не е необходима за отпечатване на големи снимки, а образите ще изглеждат достатъчно остри от далече. 

Имайте тези подробности в предвид, когато цифрово подобряване на рязкостта, като оптимален вид на вашето изостряне не е задължително да е това, което изглежда най-добре на вашия екран.

Фокус

Фокусът е точката, където лъчите на светлината се събират рязко върху филмовата равнина или сензор на цифровия фотоапарат. Обективът фокусира светлинните лъчи, идващи от даден обект, така че те да се събират в равнината на цифровия сензор, минаващи през блендата "отвора", размерът на която се контролира от предварително избран номер F-стоп, и за време, контролирано от предварително избрана скорост на затвора.

Една снимка е  на фокус , ако светлината от обекта се сближили почти толкова, колкото е възможно до образа от който идва, и  не на фокус, ако светлината не е добре сближена с образа.

Количеството на детайлите в едно изображение, който е в центъра на вниманието може да бъде засегната от:

1. Дълбочина на полето (DOF) -  разстоянието между най-близките и далечните обекти в сцената, която изглежда приемливо остра в едно изображение.

Дълбочина на полето DOF се нарича плитък, когато по-малко количество детайли в изображението са на фокус, с други думи, разстоянието, в което една сцена се появява рязко е по-малко. Дълбочината на полето DOF се нарича голямо, когато голяма част от детайлите на изображението е на фокус. 

2. равнината на фокуса е винаги успоредна на цифровия сензор, освен ако не сте с помощта на обективи за накланяне на равнината, раздвоен фокус dipor стрелба с огледална камера  (принцип Scheimpflug).

3. техника на камера - отново трептенето на фотоапарата може да намали количеството на детайлност на фокус, затова използвайте статив, винаги, когато е необходимо.

4. Подходящи настройки за скорост на затвора  - ако обектът, от които се нуждаете за фотографиране се движи, за да увеличите скоростта на затвора, и настройте така блендата и ISO и се уверете, че можете да заснеме обекта и да се избегне размазване при движение.

Постобработка

Въпреки остротата на субекта, който е в центъра на вниманието, може да бъде засилено чрез резолюция и acutance в пост-продукция, ако този обект не е на фокус, трябва да започнем с това, че не може много  да направите, за да засилите неговата острота.

Какво можете да направите - да добавите несъществуващи данни ръчно (но трябва да притежавате дигитални умения за рисуване, за да направите това успешно), или заемате същите части от други изображения, когато те са в центъра на вниманието (чрез присаждане и фото-манипулация) ,

Ако сте фотограф, не забравяйте да получите подробности, които бихте искали да бъдат в остър фокус по време на снимане. 

Ако сте Retoucher и вашия клиент ви изпрати изображение където някои важни подробности не са на фокус, посъветвайте се с Вашия клиент, ако той има още снимки от същата фотосесия, от която можете да заемате тези подробности.

забележка за фотографи: За да избегнете съсипването на портрети, когато снимате с бърз обектив, не трябва да го отваряте през цялото време до F/1.2 или 1.4, когато снимате близо до лицето на модела. Затваряйте диафрагмата до най-малко F/1.6, като гледате за очите на снимания обект да бъдат във фокусната равнина и ще имате снимки, където и двете очи са на фокус.