Фокусно разстояние

Нека си представим един лъч светлина, който достига до пречупваща повърхност (леща). Лъчите в този сноп светлина са паралелни (успоредни). Успоредните лъчи, преминали през обектива винаги ще се събират в една и съща точка. Разстоянието от повърхността на лещата до фокусната точка се нарича фокусно разстояние и се измерва в милиметри. Повечето обективи се описават с фокусната им дължина. Варио обективите имат обхват от различни фокусни разстояния, постижение, което се постига с помощта на сложна система от лещи, които могат да се придвижват една спрямо друга. Числото (броят) милиметри (мм) показва истинското разстояние от предната част на обектива до матрицата на вашия фотоапарат. По този начин можете да кажете, че 400mm телефото обектив ще бъде много по-дълъг от един 24 мм широкоъгълен обектив, без дори да сте видели двата обектива.

Фокусното разстояние е важно нещо във фотографията и то ни помага да разберем различията в многообразните обективи, които съществуват на пазара. От него зависи мащаба на изображението. При снимане с обектив с по-голямо фокусно разстояние, по-голямо ще бъде и изображението на обекта.